Alla kontroller av VVS-system ingår i ROT

Är det så att man vet att det är mer än 20 år sedan man inspekterade rören, till sitt vatten- och sanitetssystem, är det viktigt att göra en kontroll av rörsystemet för att säkerställa att inga rör är skadade. Det är alltid en viss risk för fuktskada om man har gamla rör som inte har bytts ut på länge. När en kontroll ska ske är det viktigt att anlita en seriös VVS-firma, med alla certifikat som behövs för både inspektion och renoveringar. Det är tryggt att välja någon som har erfarenhet av olika typer av skador och som kan de olika material som rör kan vara tillverkade i. Särskilt när det kommer till renoveringar är det viktigt med kompetensen som rör våtrum, skydd, läckage och val av btggmaterial.

Har man gamla rör och behöver inspektera dem nogrannt, är det vitkigt att anltia ett företag som kan gå in med små kameror kopplade till en dator som ger dig bild av hur rören ser ut inuti. Kamerorna som kan röra sig lågnt in i rören kan sända bilder till datorn så att alla kan inspektera rörens insida. Man ser hur rörens yta är och om det föreligger någon risk för läckage. Är et så att rörens status inte är den bästa gälelr det att ersätta de delarna av rören så att man tillför friska rör som håller länge. Har man någon skada på rören finns det hrä några alternativ man kan välja mellan.

Helt nya rör

ÄR det så att man kan konstatera att rören har mer än 50 år på nacken (jo det finns rör som håller så länge) bör man byta ut dem i förebyggande syfte. Det är sällan som rör har så mycket fler år på nacken och fortsätter hålla. Man bör byt ut mer än 50 år gamla rör för att inte riskera vatten- eller fuktskada.

Relining

Är det så att man har älder rör, 30 år eller äldre, kan man i stället för en dyr stamrörsbyte, lägga in en relining. Här har man två val när det kommer till relining, antingen kan man välja att läggga in helt nya plaströr, vilket kan ge dig ett fräscht vatten, men det kanske finns en viss risk att vattnet som ska forsa genom plaströr kan ta smak av plasten som rören är tillverkade av. Eller så kan man spruta in plast som härdas i rören. Då lägger sig plasten inuti rören som en skyddande hinna, som hindrar rören från skada och förslitning.

Rörspolning

Har man alldeles utmärkta rör och din VVS-montör anser att de kommer att hålla i minst 50 år, kan du lita på denne, dock kan det vara bra att passa på när du ändå har en VVS-montör på plats att spola rören med hett vatten vilket rengör rören och minimerar risken för stopp i avlopp. Det är många äldre rör som håller för många år framåt men som mår bra av att få en genomspolning av hela systemet.

Är det så att man bor på landsbygden kan det vara svårare att få tag i en VVS-firma som även kan den senaste tekniken. Bor man i tätorter eller lite större städer är det lättare, och ännu lättare är det om man bor i Stockholmstrakten. Bor man till exempel i Nynäshamn finns det tusentals rörmokare att välja mellan. Här gäller det att hitta en rörmokare som både kan de senaste teknikerna inom VVS och som är miljömedvetna och som aktivt vill göra miljövänliga val.

25 May 2018

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.