Avloppsrensning i Stockholm – anlita proffs

Om du ansvarar för fastigheter med lägenheter, har du säkert hört talas om proppbildning i avloppsrör. Anlita en specialist på avloppsrensning i Stockholm.

En fastighetsskötare kommer garanterat i kontakt med två källor till irritation. Ordningen i sophuset utfaller sällan till full belåtenhet. Oavsett hur många instruktioner som sätts upp kommer avfall att bli felaktigt källsorterade. Proppar i avloppsledningar är ett annat ständigt förekommande problem.

Att det bildas avlagringar och proppar i avloppsrör är närmast en naturlag. Matrester med fett spolas oundvikligt ut via köksvaskar. I tvättställ och golvbrunnar blandas feta tvålar med hud- och håravfall och leder till att proppar bildas. Dessutom kan det börja lukta illa när det biologiska avfallet bryts ner av, i och för sig, välvilliga bakterier.

Avloppsrensning i Stockholm – inspektion och spolning

För en fastighetsägare finns det all anledning att uppmärksamma tillståndet i husens avloppssystem. Förutom att proppar har bildats kan rören ha skadats av ting som spolats ut eller av slitage under flera år. Rören kan ha tunnats ut av frätande kemikalier som ingår i olika typer av propplösare som saluförs i butiker. I värsta fall kan mekaniska eller kemiska skador leda till läckage.

Den som misstänker att avloppen skadats bör låta inspektera rörledningarna. Företag som sysslar med avloppsrensning i Stockholm kan utföra en sådan inspektion med hjälp av specialkamera. En sådan fotografering kommer att visa vilka skador som finns. Om det finns allvarliga skador måste rördelar bytas ut, men oftast räcker det med att rören spolas med hett vatten och under högt tryck. 

Läs mer om avloppsrensning på denna sida: https://www.avloppsrensningstockholm.se/ 

12 Mar 2023

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.