Behöver rören ses över?

För att ett hus ska vara fungerande måste allt stämma överens. Det finns saker vi inte ser men som ändå är där. Vårt avloppsvatten rinner ut i rör och är dessa dåliga uppstår det ett problem.

Behöver du en rörinspektion i Stockholm så ringer du ut ett företag som arbetar med detta. De har speciell kamerautrustning. Denna kamera kan de skicka ner i rören för att se om något är trasigt eller om det har blivit något stopp. Det första man gör är dock att göra en felsökning, många gånger kan man få svaren redan där. När de hittat ett problem kommer de fram till en lösning. I vissa fall kan man laga röret och i andra fall behöver hela röret bytas ut, detta har företaget koll på.

Fett fastnar i rören

De vanligaste problemet vid stopp är just fett. Detta är ju något man själv kan förhindra till viss del genom att inte spola ner för mycket fett i vasken. Man kan även köpa fettlösande medel på en helt vanlig affär. Räcker inte det behöver man någon som vet vad de gör. Detta är mer komplicerade saker och inget man bör ge sig på själv om man inte har kunskapen.

Har du problem med att vattnet rinner ner för dåligt, eller en obehaglig lukt från avloppet, så kan du behöva se över dina rör. Det är bättre att göra det förr än senare. Då kan du åtgärda felen innan de blir för stora problem och hinner skapa vattenläckor mm.

20 Nov 2020

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.