Genomför en rörinspektion innan köpet

Att köpa ett hus är förmodligen den enskilt största investeringen man gör. Ser man till ett husköp i Stockholm så är det definitivt så; med priser som ständigt når nya rekordhöjder så det få förunnat att ha råd med eget hus – och har man det, ja, då handlar det också – i det flesta fall –om väldigt mycket pengar. 

Får man då valuta för dessa? I de flesta fall så är svaret ja. Att bo i ett hus är någonting alldeles speciellt och att bo i sådant – med Stockholm i sin absoluta närhet – är naturligtvis lite av en dröm. Förutsatt att huset i fråga är i gott skick. 

Är inte huset i det förväntade skicket så kan drömmen få prefixet "Mar" – och det är något som vi ska titta närmare på här. Det finns en fara i att köpa hus i Stockholm och den är så stor att vi tar den i en enskild punkt för att belysa den bättre: 

  • Det går för fort. Från det att ett hus – eller någon annan bostadstyp – läggs ut på Hemnet till dess att den är såld så kan det ta mellan en- och två veckor. Bostaden kommer ut – visning sker – budgivning äger rum – bostaden säljs.

Vet du verkligen vilket hus du köper via den här korta resan? Troligen inte. Det är också därför man bör inta lite försiktighet och åtminstone undersöka huset lite noggrannare än vad många gör. Man kanske låter en besiktningsman genomföra en besiktning. Det är bra. Men, en sådan besiktning är okulär och ger svar på vad besiktningsmannen ser – det säger alltså ingenting om vad som exempelvis är dolt bakom väggarna. 

 "Besiktningsmannen kontrollerar huset okulärt och ser fel som är förväntade. En rörinspektion ger svaret om hur stammarna ser ut. Vid skador så kan man åtminstone försöka påverka priset för huset i Stockholm – eller avstå köpet"

Stammarna exempelvis – rören och ledningarna som löper längs insidan; i vilket skick är dessa? Sådana håller inte för evigt och om det skulle vara så att de befinner sig i ett sämre skick - ja, då kan dels åtgärderna bli ganska dyra och dels – framförallt – så kan skadorna om de inte åtgärdas bli enorma. En vattenskada kostar mycket att reparera. Lösningen? Utöver en besiktningsman så bör man kontakta ett företag för en rörinspektion. Fortsätt läsa här om rörinspektion i Stockholm.

En rörinspektion går snabbt

Om vi kortfattat skulle beskriva hur en rörinspektion går till så kommer företaget du anlitat i Stockholm att gå in i huskroppen och med hjälp av slangar – utrustade med kameror – kontrollera hur alla stammar ser ut. Detta sker via en dator och du kan säkerligen sitta med för att få en egen bild. Om inte, och oavsett, så kommer du att få ett utförligt protokoll utskrivet där alla eventuella fel finns nedskrivna. 

Om stammarna skulle vara så pass skadade att det finns en risk för att de spricker och för med sig vattenskador så bör du försöka påverka priset för huset i Stockholm. Eller avstå köpet. Om säljaren går med på att sälja huset till ett billigare pris så kan du direkt vidta åtgärder i form av ett renodlat stambyte eller en relining. Det senare innebär att ett företag sprutar in epoxiplast i de befintliga rören och då denna stelnar så är det, på sätt och vis, nya stammar i huset. Förenklat, naturligtvis. 

Åtgärden å sido dock. Det viktiga är att en rörinspektion inkluderas i besiktningen då du köper hus i Stockholm – annars kan en redan dyr historia bli ännu dyrare. 

4 Feb 2018

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.