När du behöver en rörmokare i Göteborg

I vilket skede behöver man en rörmokare i Göteborg? Många väntar kanske alldeles för lång tid innan de ringer rörmokaren. De ringer en sådan först när det formligen sprutar ut vatten ur rören. Men det är oftast för sent att ringa rörmokaren då. Det bästa är att göra en årlig inspektion av rören. Är man osäker på om rören fortfarande håller ett år til, är det bästa man kan göra, ringa en rörmokare som går in och med en kamera som tar filmer och bilder inuti rören. Då kan man som kund, se själv hur det är ställt med de egna rören. Det är överraskande saker man kan se ibland.

Råttor, rötter och fettklumpar

Det absolut vanligaste som man brukar hitta inuti rör är råttor. I storstäderna sägs det att det finns lika många råttor som det finns invånare, åtminstone är fallet så i Stockholm. Det innebär att råttorna bor i allt som de kommer in i. En råtta kan anpassa sin kropp och ta sig in i nästan hur små utrymmen som helst. Det innebär att de ofta bor i våra kloaker. Och bor de i koakerna, kan de ta sig in i alla slags rör, som är anslutna till det lokala kloaksystemet i storstaden. Finns det alltså råttor i det allmänna kloaksystemet, hittar de sannolikt till sina egna rör i Göteborg.

Andra som kanske har träd i närheten av sina rör, kan till sin förvåning se att trädens rötter har tagit sig in i rören. Rötter är starka och kan i princip ta sig in i alla slags rör. De kan också anpassa sig efter det utrymme som de får tillgång till. Så var inte förvånad om du ser att dina vatten- och avloppsrör har fått en hel härva med rötter i sig. 

Andra saker som kan angripa vatten- och avloppsrör är fett, som kommer från köket. Vi äter alltmer fet mat, vilket hamnar förr eller senare i avloppsröret. Har det blivit stopp i avloppsröret, är det inte helt ovanligt att det är fett som kommer från vasken i köket, som har gett upphovet till stoppen i avloppet.

Allt detta måste en rörmokare åtgärda

Allt detta måste en rörmokare komma och åtgärda för dig. Det kan man inte åtgärda själv. Det är stor risk att man bara förvärrar skadan om man börjar göra saker själv med avloppsrören. Av dessa anledningar att ta kontakt med en rörmokare i Göteborg, läs mer här: http://www.rörmokaregöteborg.biz.

30 Nov 2018

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.