Professionell OVK besiktning i Göteborg

Vid en OVK besiktning i Göteborg, är det lag på att det ska vara en professionell person som utför det hela. De måste vara certifierade på något sätt.

Att göra en OVK besiktning kräver kunskap och noggrannhet. Det gäller människors hälsa. Har du inte bra inomhusluft, vilket kräver en god ventilation, så kan du bli sjuk på olika sätt. Det är besiktningsmannens ansvar att se till att den byggnaden hen gör en OVK besiktning på håller måttet.

Det görs jämförelser ungefär vart tredje eller sjätte år med den första besiktningen som gjordes innan fastigheten togs i bruk. Då ska allt vara i tipp topp ordning. På så sätt finns det något att förhålla sig till när nästa besiktning görs. Finns det tveksamheter när det gäller ventilationen måste det åtgärdas.

OVK besiktning görs runtomkring i hela Göteborg

Det som avgör hur ofta en OVK besiktning ska göras i Göteborg är vad det är för slags byggnad och hur den används. Är den en som upplåts för skola eller sjukvård blir det kontroller vart tredje år. Är det däremot en byggnad för kontor och personalutrymmen kan det räcka med vart sjätte år.

Det är ägarens ansvar att se till att det blir en besiktning gjord. Ingen kommer och knackar på dörren och säger att nu är det dags att göra en besiktning. Det åligger alltså dig som har en fastighet att ta kontakt med någon som är bra, för att inte säga expert, på det här med OVK besiktning. Se till att göra en ventilationskontroll med hjälp av detta företag: ovkbesiktninggöteborg.se

8 Aug 2022

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.