Säkerhet när du svetsar

Att svetsa i slutna utrymmen ligger bakom flera allvarliga olyckor varje år. Enligt Arbetsmiljöverket kan det liknas vid en dödsfälla. Slarv och okunskap ökar risken för olyckor vid svetsning inomhus och andra heta arbeten.

Alla svetsare har någon gång varit med om att klättra ned i trånga utrymmen med dålig ventilation. Det handlar då ofta att få klart jobbet så fort som möjligt och komma ut i friska luften så fort som möjligt igen. Det finns ofta en undermedveten press som gör att svetsare tar genvägar som kan innebära risker för säkerheten.

Ett exempel på farligt svetsarbete i trånga utrymmen är att slipa i galvaniserat material. Den rök som bildas av den typen av arbete är väldigt farligt och svetsaren riskerar att drabbas av så kallad galvfrossa. Symtomen på detta är illamående och en febrig känsla.

Myndighet har synat alla olyckor

Arbetsmiljöverket har synat på olyckor som skett i samband med svetsning i slutna rum som skett under de senaste åren. Kolmonoxid är en orsak bakom flera av de allvarliga olyckorna. En gas som bildas när man svetsar med acetylen i en miljö där det är ont om fräscht syre. Det har skett att svetsare har svimmat, och till och med dött av syrebrist. Det kan gå fort också, bara på en halvminut.

Det är dock långt ifrån alltid som konsekvenserna är så dramatiska. Heta arbeten i trånga utrymmen kan även ha mer långsiktiga följder, som huvudvärk, också den beroende på kolmonoxiden.

Tradiotinellt skydd fungerar inte

Ett problem är att traditionell skyddsutrustning inte fungerar mot kolmonoxid. Filtermasker är inte pålitliga i detta fall och gasen ger inte heller utslag när man mäter syrehalten i det aktuella rummet. Okunskap är den främsta anledningen till den här typen av olyckor. När man vet vad som är bakgrunden till risken finns det ingen anledning att någon mer hantverkare ska råka illa ut under arbetet med svetsning eller någon annan uppgift inom heta arbeten. Utbildning är det främsta vapnet mot olycksfall, det visar den statistik som finns med största tydlighet.

Det är svårt att på ett exakt sätt definiera precis hur slutet ett rum eller utrymme ska vara för att det ska räknas som farligt. En enklare definition är att det handlar om ett dålig ventilerat utrymme som det är svårt att ta sig in i eller ut ur. Utrymmet behöver inte nädvändigtvis ha väggar eller tak, faran utgörs av att luftcirkulationen är dålig. Rörgravar, gropar, silor, last- och källarutrymmen, containrar och cisterner är några utrymmen som räknas som farliga för svetsare av denna anledning.

De viktigaste punkterna att komma ihåg om man vill undvika dessa problem är att göra en ordentlig riskbedömning. Dessutom bör man aldrig arbeta ensam i slutna utrymmen.

5 Oct 2017

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.