Sanering i Stockholm – Välj rätt företag

Enligt Wikipedia så är sanering en ”genomgripande förnyelse”. Detta sker då av en eller flera bostäder alternativt av hela bostadsområden. En sanering krävs därmed när det är extraordinära problem i en bostad. Det kan därmed vara allt från ovälkommen lukt till mögel. I Stockholm finns ett mycket brett utbud av företag inom saneringsbranschen. En del är breda och erbjuder flera olika slags saneringar medan andra har specifikt riktat in sig på vissa.

Bor du i Stockholm finns ett av Sveriges största och bredaste utbud av saneringsföretag. En del med så specifika kunskaper att de är ensamma i Sverige inom sitt område. Bland annat finns:

Mögelsanering – Mögelsanering genomförs oftast i badrum då hela 40% av alla problem med mögel uppstår där. Det bästa är om enbart fuktsanering behöver ske vilket därmed är på ett tidigare stadie än mögelsanering. Uppstår det mögel kan det vara rent hälsovådligt att bo i bostaden. Många företag i Stockholm som har mögelsanering har även fuktsanering, asbestsanering och liknande saneringsmöjligheter. Läs mer om det på http://www.mögelsaneringstockholm.nu/.

Fuktsanering – Fuktsanering kan behövara göras i krypgrunder, källare, badrum och andra utrymmen där fukten kryper sig in i ovälkomnade utrymmen. Framförallt handlar det då om att skapa god ventilation så att fukten kan torka ut. Fuktsanering genomförs exempelvis ofta vid vattenskador. Detta förutsatt att man hittat problemet innan det övergått till mögel.

Asbestsanering – Asbest ansågs vara ett fantastiskt byggnadsmaterial – till man insåg hur giftigt materialet var med bland annat hög cancerframkallning. Idag finns en mängd hus med produkter av asbest. För att veta om det är någon fara kan man mäta asbestnivån och därefter eventuellt göra en asbestsanering.

Luktsanering – Har du hittat drömbostaden men inser att den är ”indränkt” av cigarettlukt? I många städer backar i så fall köparna och väljer istället ett annat objekt. I Stockholm är det däremot säljarens marknad och man får helt enkelt göra bästa av situationen. I detta fall kan luktsanering genomföras som minimerar doften rejält.

Marksanering – Marksanering är ett samlingsbegrepp för sanering som sker på förorenad mark. Det kan alltså variera vad för slags föroreningar det handlar om och därmed vilka metoder som kommer att användas.

Oljesanering – Oljesanering utförs vid större oljeutsläpp exempelvis när fraktfartyg gått på grund eller liknande. Det är då stora markområden eller vattenområden som behöver saneras för att djur- och naturliv ska skyddas. I Stockholm, och i andra städer med större hamnar, finns företag med denna specialistinriktning.

3 Dec 2017

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.