Skonsam högtrycksspolning i Stockholm

Rinner vattnet ner långsamt och luktar det illa från avloppet? Då kan det vara dags att göra en högtrycksspolning av fastighetens rörsystem i Stockholm.

Konstiga ljud från avloppet och dålig lukt är typiska tecken på att avloppsrören behöver rengöras. Likaså att vattnet rinner ner långsamt i diskhon eller tvättstället. Ibland kan man tillfälligt lösa problemet genom att hälla ner några deciliter diskmedel i avloppet och efter någon minut skölja med riktigt hett vatten.

Men för att rören ska bli riktigt rena måste man utföra en högtrycksspolning. Det finns företag som är specialiserade på rengöring av avlopp. Innan de spolar avloppet med hett vatten utför de en rörfilmning. Detta för att ta reda på var felet sitter och säkerställa att rören inte är trasiga. Vid högtrycksspolning används inga kemikalier alls. Det är i stället det heta vattnet tillsammans med vattentrycket som löser upp proppen.

Då ska man inte göra en högtrycksspolning

Har man problem med avloppet och vill utföra en högtrycksspolning i Stockholm kan det löna sig att ta in offerter från mer än ett företag. Men det är viktigt att den aktör man väljer att anlita är auktoriserad och kontrollerar avloppet innan högtrycksspolningen påbörjas. Detta eftersom vattentrycket måste anpassas efter rörledningarna.

Men rören får heller inte vara trasiga eftersom vatten då kommer läcka ut och skada fastigheten. Har man en äldre fastighet kan man med fördel regelbundet låta göra en högtrycksspolning med tillhörande rörfilmning. Då slipper man helt problem med avloppet och rörstammarnas livslängd ökar avsevärt.

9 Oct 2022

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.