Stamspolning i förebyggande syfte

Luktar det illa från rör och avlopp? Tar det extra lång tid för vattnet att rinna undan och bubblar det kanske i diskhon? Då kan det vara dags att boka en stamspolning och göra rent rören.

Kalk, avlagringar, fett och oönskade föremål fastnar lätt i fastighetens rör och gör att avrinningen blir dålig. På lång sikt leder detta nästan alltid till stopp i rör och avlopp och inte sällan även till skador på rörsystemet. Vill det sig riktigt illa kan även fuktskador uppstå som kan vara både krångliga och kostsamma att åtgärda. Ibland orsakar dessa skador även hälsoproblem och allergier för de boende. Lösningen på problemet heter stamspolning. Vid en stamspolning rengörs rörsystem och avlopp invändigt med hett vatten under ett visst tryck som är beräknat efter storleken på fastighetens rör- och avloppssystem (detta för att fastigheten inte ska ta skada av vattentrycket).

Mer ekonomiskt och längre hållbarhet

Det bästa är om man regelbundet och i förebyggande syfte utför stamspolning i sin fastighet. En planerad stamspolning i förebyggande syfte är mer ekonomisk än en akut sådan. Underhåller man och rengör rör och avlopp invändigt så hinner problemen aldrig uppstå. Stopp i rör och dålig avrinning sliter på rören och gör att rörstammarna inte håller lika länge. Utför man stamspolning regelbundet höjer det dessutom värdet på fastigheten. När man spolar rörstammarna upprättas alltid ett protokoll. Ibland filmas även rören invändigt för att kontrollera att där inte finns några skador eller slitage. Denna dokumentation fungerar sedan som ett värdebevis vid en eventuell försäljning av fastigheten då man kan påvisa rörens skick och att rörstammarna ej behöver bytas.

Varningstecken som visar på att rören bör rengöras

Vart tredje till femte år bör man utföra en stamspolning i förebyggande syfte på sin fastighet. Upplever man att man har problem såsom dålig avrinning, att det luktar illa, bubblar i diskhon, att man har stopp eller översvämning ska man så klart inte vänta, utan omgående boka in en stamspolning. I de lite större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö finns det många stamspolningsföretag att välja mellan och konkurrensen är stor. Kontakta därför två-tre stycken och be om en offert innan ni bestämmer er. Att även ta hänsyn till referenser är viktigt. Kanske har grannfastigheten ett företag som de brukar anlita och kan rekommendera? Flera bostadsrättsföreningar kan ibland välja att gå ihop och tillsamman teckna ett kontrakt på regelbunden stamspolning. Då brukar man kunna få ett bra pris.

31 Jul 2020

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.