Varför är OVK viktigt?

Att utföra kontroller av inomhusluften i hemmet och på arbetsplatsen är viktigt eftersom frisk luft håller oss friska. Med en dålig luftkvalitét så kan du bli trött eller till och med sjuk.

Nu kanske du undrar vad är OVK? Det står för obligatorisk ventilationskontroll och är en kontroll som ska utföras i våra byggnader. Det kan vara i en fastighet eller på en arbetsplats som exempelvis en industri. På en industri där det kan förekomma farliga ämnen är det ännu viktigare med en väl utförd kontroll av lokalerna för att på så sätt säkerställa de anställdas trygghet. En OVK kontroll är givetvis också mycket viktig att utföra i bostadshus eftersom det är där vi spenderar största delen av vår tid. En kontroll ser över ventilationen så att den fungerar som den ska och att luften cirkulerar rätt. Man kontrollerar luftkvaliteten och tar reda på om den kan förbättras med till exempel ett bättre flöde på luften.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning ska göras i alla byggnader enligt svensk lag och det är för att skydda de boende. En kontroll utförs av en certifierad kontrollant som kommer med jämna mellanrum för att säkerställa en god ventilation i fastigheten. Kontrollanten ser över fastigheten och hur ventilationen är uppbyggd och att den fungerar som den ska. Det är plan- och byggförordningen som ska följas under kontrollerna och upptäcks det fel så kommer fastighetsägaren att bli skyldig att åtgärda dem. Det finns fastigheter som har andra regler vad gäller OVK-besiktning och det är fastigheter som är till en eller två familjer. Dessa mindre fastigheter behöver bara göra en första OVK-besiktning som innebär att den görs en gång och det är tillräckligt.

Risker med dålig luft

Att vistas i lokaler med dålig luft kan innebära en dålig hälsa för den boende eller de anställda på arbetsplatsen. Ett första tecken på dålig luft kan vara huvudvärk och trötthet som inte ger med sig. Ibland kanske det kan vara svårt att koppla samman dålig luft med symptomen och du tänker att det beror på något annat och tar en värktablett istället. Men problemet kommer givetvis att kvarstå. Att ha en bra luft på arbetsplatsen är mycket viktigt för de anställda och kommer också ge dem mer energi. Och med mer energi kommer det att bli mer gjort på arbetet och de anställda är gladare. En OVK är viktig att göra för allas hälsa och välbefinnande.

29 Mar 2020

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.