Värmepumpar i Stockholm – lägre driftskostnad

Med högre elpriser följer att kostnaden för uppvärmning av ett hus kan öka dramatiskt. Varför inte kontakta en firma som installerar värmepumpar i Stockholm?

Om din och familjens villa värms upp med olja eller direktverkande el är du att beklaga. För en villa är olja ett utdöende bränsle och el via radiatorer drabbar familjens hushållsekonomi utan förbarmande. Att slösa med högvärdig energi för uppvärmning är inte att rekommendera. Och speciellt inte för den familj som vill leva klimatsmart.

Ett relativt enkelt sätt att komma till bukt med allt högre uppvärmningskostnader är att installera en luft-luftvärmepump. En sådan värmepump tar upp energi från utomhusluft eller från den förbrukade frånluften som ventileras ut ur huset. Jämfört med direktverkande el kan värmepumpen leda till att kostnaden för uppvärmning reduceras med 75 %.

Värmepumpar i Stockholm – miljövänlig uppvärmning

En installation av värmepumpar i Stockholm är ett miljövänligt steg i dubbel bemärkelse. För det första sparar du den el som annars skulle produceras med kraftvärme, kärnkraft eller ännu värre vid ett kolkraftverk. Inomhusmiljön kan också förbättras eftersom vissa värmepumpar har filter som minskar förekomsten av skadliga partiklar, damm och pollen.

För installation av värmepumpar i Stockholm ska du kontakta en firma som är specialist inom sitt område. Tillsammans går ni igenom förutsättningarna i ditt specifika fall. Ska du satsa på en värmepump som tar hand om frånluften eller tar upp energi från uteluften? Oavsett vilket val du gör får du en genomtänkt kalkyl som visar anläggningens återbetalningstid. Den kommer garanterat att bli mycket kort!

27 Feb 2023

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.