Vilket företag anlitar du för VVS?

Att det finns två stycken rum i ett hus som renoveras i en större utsträckning än andra är självklart sett till hur ofta de används. Dessa rum är köket och badrummet och det finns alltid ett värde i att hålla dessa i ett så gott skick som möjligt. Det som dock oroa här är att fler och fler väljer att renovera dessa på egen hand och att det finns en gemensam nämnare i farorna som kan komma av en misslyckad renovering; detta i form av vattenskador.

Just köket och badrummet är nämligen allra värst drabbat då det kommer till vattenskador och ser man till köket så handlar det primärt om vattenskador som kommer av att rör- och ledningar installerats på ett felaktigt sätt.

Som nummer två kan vi här nämna att det handlar om diskmaskinen och att man kopplat denna fel sätt. Innan vi fortsätter ska vi säga att om du drabbas av en vattenskada i ditt hus så är du långt ifrån ensam. Man räknar med att det årligen sker cirka 100.000 sådana över hela Sverige. Kostnaden för att korrigera dessa uppgår till sex miljarder kronor; en siffra som är i det närmaste absurd – men som visar på att det sällan är gratis att korrigera en sådan.

VVS i allmänhet och dragning av vatten och installationer i synnerhet är således ett vanligt misstag som begås och det vi ska addera till detta är att felen även begås av professionella yrkesmän. Ska du renovera ditt kök och tar ett beslut om att all VVS ska skötas av en rörmokare så kan du inte vara säker på att den person du anlitar verkligen har den kunskap som krävs.

Undvik ett fuskjobb inom VVS

Vad menar vi här? Jo, att antalet fuskjobb inom VVS har ökat markant och att det är något som kommit som en bieffekt av rot-avdraget. I och med att du vid din köksrenovering  kan anlita en rörmokare för din VVS och dra av 30% av den totala arbetskostnaden för denne så har det också kommit en ökad efterfrågan.

Det vill säga; rot-avdraget har gjort att folk öppnat sina plånböcker och att det av den anledningen kommit fler renodlade blufföretag – ett faktum som ligger bakom en hel del av de 100.000 vattenskador som rapporteras.

Lösningen; hur ska ma kunna veta att VVS blir korrekt skött och av en riktig rörmokare? Jo, kvalitativ VVS kan man säkerställa genom två punkter och dessa råder vi dig att följa om du ska renovera ett kök eller ett badrum och anlita professionell hjälp:

  • Referenser. Du måste se till att ringa tidigare kunder och höra dig för hur de upplevt servicen samt resultatet av denne rörmokare.
  • Ansluten till VVS företagen. En viktig del att kolla upp. Detta är en branschorganisation som ställer höga krav och där inte vem som helst får bli medlem. En trygghet för dig som kund.
14 Mar 2017

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.