Rörmokare Danderyd

Sida 2

RSS

Behöver rören ses över?

20 Nov 2020

För att ett hus ska vara fungerande måste allt stämma överens. Det finns saker vi inte ser men som ändå är där. Vårt avloppsvatten rinner ut i rör och är dessa dåliga uppstår det ett problem.

Behöver du en rörinspektion i Stockholm så ringer du ut ett företag som arbetar med detta. De har speciell kamerautrustning. Denna kamera kan de skicka ner i rören för att se om något är trasigt eller om det har blivit något stopp. Det första man gör är dock att göra en felsökning, många gånger kan man få svaren redan där. När de hittat ett problem kommer de fram till en lösning. I vissa fall kan man laga röret och i andra fall behöver hela röret bytas ut, detta har företaget koll på.

Fett fastnar i rören

De vanligaste problemet vid stopp är just fett. Detta är ju något man själv kan förhindra till viss del genom att inte spola ner för mycket fett i vasken. Man kan även köpa fettlösande medel på en helt vanlig affär. Räcker inte det behöver man någon som vet vad de gör. Detta är mer komplicerade saker och inget man bör ge sig på själv om man inte har kunskapen.

Har du problem med att vattnet rinner ner för dåligt, eller en obehaglig lukt från avloppet, så kan du behöva se över dina rör. Det är bättre att göra det förr än senare. Då kan du åtgärda felen innan de blir för stora problem och hinner skapa vattenläckor mm.

Stamspolning i förebyggande syfte

31 Jul 2020

Luktar det illa från rör och avlopp? Tar det extra lång tid för vattnet att rinna undan och bubblar det kanske i diskhon? Då kan det vara dags att boka en stamspolning och göra rent rören.

Kalk, avlagringar, fett och oönskade föremål fastnar lätt i fastighetens rör och gör att avrinningen blir dålig. På lång sikt leder detta nästan alltid till stopp i rör och avlopp och inte sällan även till skador på rörsystemet. Vill det sig riktigt illa kan även fuktskador uppstå som kan vara både krångliga och kostsamma att åtgärda. Ibland orsakar dessa skador även hälsoproblem och allergier för de boende. Lösningen på problemet heter stamspolning. Vid en stamspolning rengörs rörsystem och avlopp invändigt med hett vatten under ett visst tryck som är beräknat efter storleken på fastighetens rör- och avloppssystem (detta för att fastigheten inte ska ta skada av vattentrycket).

Mer ekonomiskt och längre hållbarhet

Det bästa är om man regelbundet och i förebyggande syfte utför stamspolning i sin fastighet. En planerad stamspolning i förebyggande syfte är mer ekonomisk än en akut sådan. Underhåller man och rengör rör och avlopp invändigt så hinner problemen aldrig uppstå. Stopp i rör och dålig avrinning sliter på rören och gör att rörstammarna inte håller lika länge. Utför man stamspolning regelbundet höjer det dessutom värdet på fastigheten. När man spolar rörstammarna upprättas alltid ett protokoll. Ibland filmas även rören invändigt för att kontrollera att där inte finns några skador eller slitage. Denna dokumentation fungerar sedan som ett värdebevis vid en eventuell försäljning av fastigheten då man kan påvisa rörens skick och att rörstammarna ej behöver bytas.

Varningstecken som visar på att rören bör rengöras

Vart tredje till femte år bör man utföra en stamspolning i förebyggande syfte på sin fastighet. Upplever man att man har problem såsom dålig avrinning, att det luktar illa, bubblar i diskhon, att man har stopp eller översvämning ska man så klart inte vänta, utan omgående boka in en stamspolning. I de lite större städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö finns det många stamspolningsföretag att välja mellan och konkurrensen är stor. Kontakta därför två-tre stycken och be om en offert innan ni bestämmer er. Att även ta hänsyn till referenser är viktigt. Kanske har grannfastigheten ett företag som de brukar anlita och kan rekommendera? Flera bostadsrättsföreningar kan ibland välja att gå ihop och tillsamman teckna ett kontrakt på regelbunden stamspolning. Då brukar man kunna få ett bra pris.

Varför är OVK viktigt?

29 Mar 2020

Att utföra kontroller av inomhusluften i hemmet och på arbetsplatsen är viktigt eftersom frisk luft håller oss friska. Med en dålig luftkvalitét så kan du bli trött eller till och med sjuk.

Nu kanske du undrar vad är OVK? Det står för obligatorisk ventilationskontroll och är en kontroll som ska utföras i våra byggnader. Det kan vara i en fastighet eller på en arbetsplats som exempelvis en industri. På en industri där det kan förekomma farliga ämnen är det ännu viktigare med en väl utförd kontroll av lokalerna för att på så sätt säkerställa de anställdas trygghet. En OVK kontroll är givetvis också mycket viktig att utföra i bostadshus eftersom det är där vi spenderar största delen av vår tid. En kontroll ser över ventilationen så att den fungerar som den ska och att luften cirkulerar rätt. Man kontrollerar luftkvaliteten och tar reda på om den kan förbättras med till exempel ett bättre flöde på luften.

Hur går en OVK-besiktning till?

En OVK-besiktning ska göras i alla byggnader enligt svensk lag och det är för att skydda de boende. En kontroll utförs av en certifierad kontrollant som kommer med jämna mellanrum för att säkerställa en god ventilation i fastigheten. Kontrollanten ser över fastigheten och hur ventilationen är uppbyggd och att den fungerar som den ska. Det är plan- och byggförordningen som ska följas under kontrollerna och upptäcks det fel så kommer fastighetsägaren att bli skyldig att åtgärda dem. Det finns fastigheter som har andra regler vad gäller OVK-besiktning och det är fastigheter som är till en eller två familjer. Dessa mindre fastigheter behöver bara göra en första OVK-besiktning som innebär att den görs en gång och det är tillräckligt.

Risker med dålig luft

Att vistas i lokaler med dålig luft kan innebära en dålig hälsa för den boende eller de anställda på arbetsplatsen. Ett första tecken på dålig luft kan vara huvudvärk och trötthet som inte ger med sig. Ibland kanske det kan vara svårt att koppla samman dålig luft med symptomen och du tänker att det beror på något annat och tar en värktablett istället. Men problemet kommer givetvis att kvarstå. Att ha en bra luft på arbetsplatsen är mycket viktigt för de anställda och kommer också ge dem mer energi. Och med mer energi kommer det att bli mer gjort på arbetet och de anställda är gladare. En OVK är viktig att göra för allas hälsa och välbefinnande.

Behöver du rensa rören?

16 Nov 2019

Har du varit med om det? Ibland skulle man vilja ta en flaskborste och ta några tag med flaskborsten och få bort allt som finns i rören där hemma. Tyvärr kan man ju inte det – men det kan rörmokarna. Det är bara att ta kontakt och be dem komma hem till en och åtgärda stoppen i avloppet. Istället för gigantiska flaskborstar, kan de spola rören med hett vatten. Så här går det till.

Det finns rörmokare, bland annat i Stockholm och på andra ställen, som har vattentanks, med hett vatten. Då kan de ta och spola stammarna, och det heta vattnet tar sig genom hela systemet av rör och ser till så att det som finns i dem kommer bort. 

Så går en rörspolning till

Tar man kontakt med en rörmokare är det viktigt att man tar kontakt med någon av dem som har rörspolning som sin specialitet. Googla "stopp i avlopp i Stockholm" så kan du få tag i någon som har rörspolning som sin specialitet. Då kommer de ut till din bostad, där du behöver spola rören.

  1. De inspekterar först stammarna, så att de vet att inte stoppet i rören beror på att de är sönder. Skulle de vara sönder, behöver man byta ut stammarna helt och hållet. Är de inte sönder kan man enkelt spola dem så att allt som orsakar stoppet i rören kommer bort. 
  2. När de har förvissat sig om att stoppet i avloppen inte beror på att stammarna är sönder, så kan de öppna kranarna och spola igenom hela rörsystemet ordentligt.
  3. När allt är klart så har man helt fria rör, från allt som orsakar stopp i avloppen. Man kan behöva göra detta efter några år igen, om man inte är noggrann så att man inte slänger saker i rören som inte ska vara där.

Så kan du undvika fler stopp i avlopp

Det är viktigt att man inte slänger fel saker i sina avlopp, om man ska behålla rör som fungerar ordentligt och inte orsakar stopp i avloppet. Många gånger orsakar fett som har korkat igen rören. Vi använder alltmer fett i vår matlagning. Fett bildar små klumpar i rören, och i klumparna fastnar det lätt annat som inte ska vara där. Därför kan man hellre torka av kastruller, fat och stekpannor i synnerhet med ett papper så att allt fett kommer bort och inte spolas ner i rören. Dessutom ska inget annat än vätska spolas ner i vask eller i badrum.

Vad tjänar en rörmokare?

16 Sep 2019

Vad tjänar en rörmokare? Det är en fråga som många ställer sig idag och detta som en följd av att yrket är i ett skriande behov av nya förmågor. Rörmokare – VVS-montörer – har, liksom många andra hantverksbranscher, en väldig övervikt gällande yrkesmän som närmar sig pensionen samtidigt som återväxten varit klen. Det finns goda möjligheter till anställning i framtiden - men till vilken lön?

I snitt så tjänar en svensk rörmokare - med 7.7 års erfarenhet och med en medelålder på 31 år - 29.500 kronor/månaden. Det är en lön som troligen kommer att höjas och detta som en följd av den efterfrågan som finns. Som vi nämnde ovan: rörmokare och VVS-montörer behövs även i framtiden och man kan inte förvänta sig att de som nu närmar sig pensionen ska fortsätta jobba. Därför så kommer också lönerna säkerligen att höjas som ett steg i att göra yrket mer attraktivt och för att, helt enkelt, få fler att utbilda sig.

När du behöver en rörmokare på Kungsholmen

Så kan du höja lönen

Det ger dock inte hela sanningen. Många rörmokare idag nöjer sig med för lite pengar i lön. Det säger vi av den enkla anledningen att det finns vägar att ta som ger mer i lönekuvertet. En sådan väg är att utbilda sig ytterligare och välja att nischa sig lite mer. Här kan man exempelvis välja att specialisera sig på att installera olika energikällor såsom bergvärme och solvärme. Båda dessa - i synnerhet solenergi - ligger rätt i tiden och här spås många privatpersoner vara beredda att betala för att byta. Är man som vvs-montör utbildad inom dessa områden så kan man också ta bra betalt för sina kunskaper.

Var i Sverige man bor och arbetar har också betydelse. Ser man statistik från en av de främsta jämförelsesidorna på internet så kan man se att vissa län, helt enkelt, är mer lukrativ än andra att arbeta i. Bäst betalt får man i Jönköping där medellönen ligger på 30.125 kronor/månaden. Detta ska ställas mot Jämtland där en rörmokare i medellön tjänar 21.499 kronor varje månad. I Stockholm - där flest rörmokare finns - så ligger medellönen för en rörmokare på 27.105 kronor i månaden. Där har man emellertid bäst chans att påverka lönen genom vårt tredje förslag: nämligen att byta jobb.

Hitta en ny arbetsgivare - få mer i lön

Det tredje sättet att skaffa sig lite mer pengar i lönekuvertet är att byta arbetsgivare. Som vi sa, det finns ett stort behov av rörmokare och många företag är beredda att betala för att få in sådana i, så att säga, sitt stall. Att byta jobb är för övrigt gångbart oavsett bransch. Den gamla tiden då man stannade över ett helt yrkesliv och fick en guldklocka är inte längre aktuell. Nej, nu måste man byta för att klättra på lönestegen och inse att ombyte verkligen förnöjer.

Lönen är definitivt inte allt, men visst är det en bra morot till att röra på sig. I vissa fall kan det även räcka med att påtala detta för att den nuvarande arbetsgivaren ska ta fram plånboken. Rörmokare behövs - vem är villig att betala vad du begär? Klart står att du som blivande rörmokare har ett bra förhandlingsläge gällande din framtida lön.

Behöver du spola rören?

15 Sep 2019

Har man långvarigt stopp i sittt avlopp, kan man behöva undesöka rören så att det inte är något som är fel och som kräver en större åtgärd, som att byta stammar. Om man ringer en rörmokare kan de komma ut och undersöka saken. Sedan kan man åtgärda problemet på olika sätt. Här går vi igenom hur man kan lösa problem med avlopp.

Det första som en rörmokare bör göra är att gå ner i rören med en liten minikamera. Då kan de och du som är fastighetsägare se vad som finns inuti rören. Den lilla minikameran kan sända bilder och filma det man kan se i rören. Många gånger blir an ganska förvånad över vad man kan hitta i dem; råttor, rötter, fettklumpar och en massa andra saker.

När du behöver avloppsjour i Stockholm

Stor fettklump i Londons undre värld

Så var det antagligen för de hyresgäster som hade stopp i sina avlopp. De hade sänt efter en rörmokar som gick ner med en minikamera – och döm om deras förvåning när de hittade en jätteklump av fett. I fettklumpen hade en massa skräp fastnat. Den var verkligen gigantisk och mätte en och annan meter i omkrets. Och det är på många håll på liknande sätt även i Sverige. Det fick även Västeråsborna vara med om när de hittade en jätteklump med fett, på samma sätt som i London. Den fick lyftas ur avloppet med en lift.

Så undviker du fettklumpar i rören

Det går faktiskt att undvika att det bildas stora fettklumpar i rören, om man bryr sig om det. 

  • Torka ur kasteruller med papper – man kan enkelt undvika fettbildande klumpar i stammarna om man konsekvent torkar ur kastruller och stekpannor med hushållspapper. Man ska aldrig skölja ur kastruller och stekpannor med vatten och låta det gå ner i vasken. Pappret med fettet på ska slängas i soporna.
  • Häll aldrig olja i vasken – har man stekt eller friterat i olja, ska det hällas i en överbliven glasfalska, glasburk eller plastflaska som man sedan lägger bland soporna. Man ska aldrig hälla olja i vasken, även om det är väldigt bekvämt sätt att bli av med den.
  • Spola rören med hett vatten – ska man spola rören med hett vatten, räcker det inte med en och annan liter kokande vatten. Ska man spola rent rören med hett vatten bör man ringa efter en spolbil som kommer och utför en högtrycksspolning, eller så kan de göra en slamsugning. Man kan stamspola och då låter man stammarna få rikligt med vatten som gör att rören rensas på allt som kan stoppa avloppet från att flöda.
  • Relining – har man slitna rör, men som ännu inte har gått sönder – kan man göra en relining. Då lägger rörmokarna in plast i rören, som sedan härdas så att plasten lägger sig som en skyddande hinna inuti rören. Läs mer på: https://spolbil.se.

Funderar du på stambyte?

15 Jul 2019

Den som har köpt en villa, har själv ansvar för allt som rör den. För dem som har bott i en BRF (bostadsrättsförening) kan det vara lite av en chock att inte bara ringa en rörmokare som kommer och ser till så att ens stammar fungerar som de ska. Är man villaägare får man gott och väl pynta själv för allt underhållsarbete själv. Det gäller ju också allt som rör de egna rören. Har man gamla rör kanske man börjar fundera på ett stambyte. Det lär man definitivt göra om man råkar få akut stopp i avloppet, då vatten eller sanitet varken åker upp eller ner. 

Vad du kan göra innan stambyte

Man behöver inte byta ut sina stammar direkt när det är något problem med rören. Man kan göra lite olika saker, som underhåller rören och detta kan man göra med regelbundenhet. Man kan spola rören med högt tryck och hett vatten. Det kan man göra om man antar att rören kanske har många fettklumpar (inte helt ovanligt). Då rensar man rören med det heta vattnet. Sedan får man hoppas att allt ska fungera tills det är dags för nästa rörspolning. Vet man att man har rör som inte läcker, kan man i stället göra en relining, men för att göra en sådan ska bör man först ta reda på att rören inte läcker vatten. Sådant kan förstöra hela huset i värsta fall.

Så fungerar en relining

Då är det bättre att göra en relining innan rören har blivit så slitna och sönder. En relining går till så att man först tar reda på att rören inte läcker. Det gör man med en liten minikamera som kan ta sig långt in i rören. Då kan man som villaägare själv se vad det är som stoppar upp vattnet i rören. När man har tagit reda på att rören är intakta, kan man sedan spruta in plast i rören. Efter det härdar man plasten genom att blåsa in varm luft som gör att plasten lägger sig som en ecxtra hinna inuti rören. Sedan bör rören hålla i flera år till.

Få stambyte i Stockholm

Om det i stället visar sig att rören är för gamla och kanske inte håller i så många år till, bör man verkligen fundera på att göra ett stambyte. Det finns cirka 400 rörmokare i Stockholm som säkert kan utföra ett och annat stambyte. Välj den som har bäst referenser. Läs mer om stambyte i Stockholm på: https://www.stambytenstockholm.se.

Varför inte prova relining?

15 May 2019

Om du har slitna och gamla stammar kan du prova med relining innan du bestämmer dig för att byta ut dem. Om du har gamla och slitna stammar, då behöver du inte byta ut dem, vilket är en ganska så kostsam historia som kräver att du klarar av att vara utan både kök och badrum under en längre tid. Då är det mindre kostsamt och krävande att göra en relining i stället. Det är dessutom mer miljövänligt och bättre för plånboken. 

Så går en relining till

Om du funderar på att göra en relining, bör du googla "relining Stockholm" för att få tag i en VVS-firma som kan utföra relining i Stockholm. Då bör du få flera förslag på sådana VVS-firmor. Då kan du ta kontakt och be om offert och referens. Offerten ber du om för att inte få några dåliga överraskningar när det är dags att betala räkningarna. Referenserna ber du om för att du ska få en uppfattning om hur de arbetar och hur de bemöter sina kunder. På så sätt kan du förbereda dig så att du inte råkar få några obehagliga överraskningar senare och så att du går in i renoveringsarbetet med öppna ögon. 

1. Gå in med en kamera inuti rören – när du ber att en VVS-firma ska komma ut för att kontrollera om det går att utföra en relining hemma hos dig eller om du hellre bör byta ut stammarna, bör de gå in med en mini-kamera inuti rören. Då bör du kunna få bilder eller filmer från rören, så kan du själv se hur det står till med rören.

2. Spruta in plast i rören eller föra in plaströr – om det visar sig att det går att göra en relining i dina rör, sprutar VVS-företaget in plast inuti rören. Eller om du hellre önskar det kan de lägga in plaströr inuti de befintliga rören.

3. Härda plasten i rören – sedan bör man härda plasten inuti rören med värme som man blåser in i rören. Då lägger sig plasten som en hinna inuti rören.

4. Besiktiga rören efteråt – efteråt bör VVS-företaget göra en besiktning så att de ser att den nya plasten eller plaströren ligger som det ska och att rören är intakta.

Så får du tag i rätt VVS-företag

Det är viktigt att kontrollera VVS-företaget innan du bestämmer dig. Då bör du följa upp alla referenser och läsa på om de omdömen som VVS-företaget har på till exempel reco.se eller yelp.se. Här kan du läsa mer om relining i Stockholm: https://www.reliningstockholm.se.

Vill du ha bastu i badrummet?

17 Apr 2019

Tänk dig att du kommer hem från jobbet och varit utomhus hela dagen. Visserligen kanske du gillar ditt jobb och att vistas utomhus alla dagar, men säg att det har varit en regnig dag. Du är helt blöt ända in till underkläderna och bara längtar hem. Säg då att du har möjligheten med en enkel trapptryckning, så får du en härligt varm bastu. Du går in i den och bara suckar av njutningen att blir riktigt genomvarm och avslappnad. Finns det något bättre sätt att avsluta arbetsdagen på? Knappast.

Så kan du bygga bastu hemma

Att bygga en liten minibastu hemma är inte särskilt svårt och inte behöver du många kvadratmeter till det. Huvudsaken är att du har mer än 10 kvadratmeter som du kan avvara till en bastu. Du behöver utrymme till en kamin och två bastulavar som du kan placera snett ovanpå varandra. 10 kvadratmeter är ungefär lika stort som en liten skrubb. Har du en skrubb som du inte använder, kan du utnyttja det utrymmet till en minibastu. 

Börja med bastugolvet

Som vanligt måste man börja med golvet. Här är det bäst att bygga ett golv som klarar av mycket vatten, till exempel ett betonggolv med en stor golvbrunn som låter vattnet rinna ner som det ska. Ovanpå betonggolvet kan man sedan bygga med trätrallar som är avtagbara. När man sedan har bastat klart är det viktigt att kunna ställa dem på tvären och vädra ut i bastun ordentligt.

Klä in väggarna i träpanel

Bland det snyggaste som man kan bygga i bastun är att klä väggarna med en träpanel. Sedan kan man montera en glasdörr så att man ser den fina bastun från badrummet. På så sätt känner man inte att bastun är så liten, utan den känns då lika stor som både badrummet och bastun tillsammans.

Bygg bastulavarna

När man har klätt väggarna och de är färdiga är det sedan dags att bygga bastulavar. De bör också vara helt i trä, vilket är bekvämt när man ska sitta på dem. Trä är det bästa materialet som tänkas kan när man ska bygga en bastu. Träet blir inte för hett, och det håller otroligt nog bäst mot väta.

Installera bastukamin

När både golv och väggar är klara och det finns basulavar på plats, är det sedan dags att montera bastukaminen. Den måste en elektriker installera. Hon, eller han måste dessutom bygga så att väggen intill klarar av värmen och bygga med särskilt värmeskydd.

Därför bör man anlita hantverkare som har kompetensen både för bygg, renoveringar, eldragningar och VVS. Här kan du läsa mer: https://www.badrumsrenoveringarstockholm.nu.

Omdömen om VVS-firmor i Stockholm

9 Mar 2019

Vad tycker egentligen stockholmrörmojare, vvsarna om sina rörmokare? Det varierar naturligtvis, och texten nedan baseras endast på ett ganska litet urval, men i allmänhet tycks kunderna vara nöjda. Och konstigt vore väl annars – de som sysslar med VVS lever i hög grad på rykte, och firmor med missnöjda kunder lär inte bli alltför långvariga.

Men vad exakt är det man uppskattar? Och vad är det som kanske kan förbättras? Notera att underlaget vi använder oss av kan vara för litet för att dra några egentliga slutsatser – men möjligtvis kan det ge en fingervisning.

Firma 1

Den första firman vi tittar på har 155 verifierade omdömen på den plattform vi tittar på. Sammantaget har de betyget 4,5 av 5, vilket får anses mycket bra. Kunderna är helt enkelt nöjda. När man tittar på kommentarerna ser vi att det är mycket få som gett ett betyg på 3 eller lägre. De allra flesta ger fem eller fyra stjärnor och rosar bland annat den trevliga personalen och det snabba arbetet.

En signatur har dock gett betyget 3 av 5. Motiveringen är att det blev dyrt. Hon säger visserligen att hon inte kan klaga på arbetet eller bemötandet, men tyckte alltså helt enkelt att det kostade lite för mycket.

Firma 2

Den andra firman i Stockholm vi tittar på har ett ungefär hälften så stort underlag – 79 recensioner – och lite bättre betyg än den första firman (4,8 att jämföra med 4,5 som den första firman har). De flesta har gett fullt betyg, det vill säga 5 av 5, medan många också har gett fyror. Att hitta recensioner med lägre betyg än så är svårt.

Vi ser att en kommentar har gett 3 av 5. Motiveringen är att det blev 500 kronor mer än överenskommet på fakturan. Företaget har svarat, ett ganska långt svar, där de förklarar situationen. I övrigt är det alltså bara positiva kommentarer, och de flesta rosar bemötande, att det var bra och att arbetet gick snabbt och utfördes korrekt.

Firma 3

Den tredje VVS-firman i Stockholm vi tittar på har ungefär lika många recensioner som den andra. Det är också den som har allra högst betyg (4,9 av 5). Med det höga betyget i åtanke är det inte konstigt att i princip alla har gett 5 av 5. Efter en del bläddrande i kommentarerna kan vi dock notera att det är en användare som har 1 av 5, och det är just den enda som har gett lägre än 4.

Signaturen motiverar betyget med att firman inte svarar på mail. VVS-firman i Stockholm har sett kommentaren och svarar med att de får många förfrågningar, och att en del tyvärr faller mellan stolarna ibland.

När du behöver en rörmokare i Solna

18 Feb 2019

Ska du bygga nytt, eller vill du få ett nytt och fräscht badrum i Solna? Solna är Sveriges tredje minsta kommun, men samtidigt på 27:e plats som Sveriges största kommun. Solna ingår i det som anses vara Storstockholm och har vuxit ihop med Stockholm, på sådant sätt att Solnaborna åker in till Stockholms innerstad för jobb eller fritidsaktiviteter, nöjen och shopping. För många har Solna blivit en sovstad. En stad där man bygger bostadshus, flerfamiljshus, villor och radhus. Behöver man bygga nyproduktion med nya rördragningar bör man anlita en pålitlig rörmokare i Solna.

Så hittar du kompetenta rörmokare

När det kommer till att hitta rätta rörmokare är det kompetensen som är viktig. Den och att de har rätta certifikat, att rörmokarna är kunniga inom den senaste tekniken och behärskar den. Det är viktigt att de har lösningar för alla slags problem som kan uppstå när man bygger nytt. Alla hus är mer eller mindre unika och kräver därför ofta unika lösningar. Oftast är det bra mycket lättare att anlita rörmokare som är anpassningsbara, flexibla och servicevänliga gentemot kund eller uppdragsgivare. Det är viktigt att den som gör den nya rördragningen är mån om att alla i alla led blir nöjda med arbetet. Ingår man som ett led i ett bygge, kan man inte köra sin egen grej och sedan lämna de andra i sticket. Man måste kunna samarbeta och tänka på helheten för att kunden eller uppdragsgivaren ska kunna bli nöjd. Men var hittar man idealiska rörmokare? Här ger vi några tips.

1. Googla "rörmokare Solna"

Känner man inte till någon rörmokare, kan man alltid börja leta genom att googla "rörmokare Solna" om du behöver en sådan i Solna, vill säga. På så sätt får du kontaktuppgifter till några som du kan ta kontakt med och be om offert och referenser.

2. Fråga grannar och bekanta

Du kan alltid fråga vänner, bekanta och släkt om de känner till någon bra rörmokare i det område där du behvöer en sådan. Ofta har de erfarenhet av någon som känner någon som är pålitlig.

3. Leta på omdömessidor

Man kan alltid leta efter någon rörmokare på någon av alla de omdömessajter som finns på nätet. Det kan vara till exempel reco.se, yelp.se eller någon annan. Är det överflödigt att påminna om att ta den som har bäst referenser och att det alltid är bäst att kontrollera de referenser som de hänvisar till? Har kan du läsa om en med mycket goda referenser: https://www.rörmokaresolna.nu.

När du behöver en rörmokare i Göteborg

30 Nov 2018

I vilket skede behöver man en rörmokare i Göteborg? Många väntar kanske alldeles för lång tid innan de ringer rörmokaren. De ringer en sådan först när det formligen sprutar ut vatten ur rören. Men det är oftast för sent att ringa rörmokaren då. Det bästa är att göra en årlig inspektion av rören. Är man osäker på om rören fortfarande håller ett år til, är det bästa man kan göra, ringa en rörmokare som går in och med en kamera som tar filmer och bilder inuti rören. Då kan man som kund, se själv hur det är ställt med de egna rören. Det är överraskande saker man kan se ibland.

Råttor, rötter och fettklumpar

Det absolut vanligaste som man brukar hitta inuti rör är råttor. I storstäderna sägs det att det finns lika många råttor som det finns invånare, åtminstone är fallet så i Stockholm. Det innebär att råttorna bor i allt som de kommer in i. En råtta kan anpassa sin kropp och ta sig in i nästan hur små utrymmen som helst. Det innebär att de ofta bor i våra kloaker. Och bor de i koakerna, kan de ta sig in i alla slags rör, som är anslutna till det lokala kloaksystemet i storstaden. Finns det alltså råttor i det allmänna kloaksystemet, hittar de sannolikt till sina egna rör i Göteborg.

Andra som kanske har träd i närheten av sina rör, kan till sin förvåning se att trädens rötter har tagit sig in i rören. Rötter är starka och kan i princip ta sig in i alla slags rör. De kan också anpassa sig efter det utrymme som de får tillgång till. Så var inte förvånad om du ser att dina vatten- och avloppsrör har fått en hel härva med rötter i sig. 

Andra saker som kan angripa vatten- och avloppsrör är fett, som kommer från köket. Vi äter alltmer fet mat, vilket hamnar förr eller senare i avloppsröret. Har det blivit stopp i avloppsröret, är det inte helt ovanligt att det är fett som kommer från vasken i köket, som har gett upphovet till stoppen i avloppet.

Allt detta måste en rörmokare åtgärda

Allt detta måste en rörmokare komma och åtgärda för dig. Det kan man inte åtgärda själv. Det är stor risk att man bara förvärrar skadan om man börjar göra saker själv med avloppsrören. Av dessa anledningar att ta kontakt med en rörmokare i Göteborg, läs mer här: http://www.rörmokaregöteborg.biz.

En bra rörmokare krävs vid en badrumsrenovering

29 Sep 2018

En badrumsrenovering är ett omfattande projekt som består av flera olika mindre delar. Alla delar är viktiga; från att låta en rörmokare dra vatten och avlopp, till att en snickare sätter upp själva stommen, att rörmokare sätter in fuktspärrar och att en plattsättare sätter kakel och klinkers. Vidare så ska en elektriker dra el och sköta alla installationer - golvvärme och tvättmaskin - samt se till att lampor och annan belysning är fullt fungerande.

Kort och gott. Säger man bara badrumsrenovering så är det lätt att missta sig och tro att det handlar om ett enda jobb. Det handlar om flera moment som samtliga måste klaffa för att få ett fungerande resultat.

Totalentreprenad är en bättre lösning

Om man ser till ett vanligt misstag vid en badrumsrenovering så innebär det att en privatperson försöker spara in pengar. Det kan ske genom att han antingen gör jobbet på egen hand, eller där delar av projektet sköts för egen maskin. Likväl kan det handla om att en privatperson väljer att ta professionell hjälp - men gör det av flera olika företag. De två första alternativen väljer vi bort här; om man väljer att genomföra en badrumsrenovering på egen hand eller med viss hjälp så tar man en risk - det förstår de flesta.

Men, att ta hjälp av flera mindre företag för att spara pengar är inte heller det riskfritt. Dels så saknar företagen vana av varandras jobb och kan därigenom h tydliga samarbetsproblem. Dels så vet man aldrig hur det är med exempelvis sjukdagar. Hur länge kan du vänta och hur mycket kan din badrumsrenovering förskjutas rent tidsmässigt innan det börjar kosta dig för mycket pengar?

Det brukar på förhand och rent teoretiskt vara billigare att anlita flera olika företag i exempelvis Stockholm - men i praktiken så tjänar man nästan alltid på att låta ett och samma företag sköta allting; enligt en modell som kallas totalentreprenad.

Du får mer trygghet vid din badrumsrenovering

Fördelarna med totalentreprenad är att du dels kan se en lägre nota som en följd av att arbetet flyter på bättre. Dels så kan du även få en större trygghet. Du kan samtala med en och samma person, du blir hela tiden informerad och hålls uppdaterad. Skulle det finnas några frågetecken eller där du kanske känner att du vill ändra någonting vid din pågående badrumsrenovering så finns det ofta svängrum nog att göra detta.

Kort och gott: i och med att en badrumsrenovering innehåller så pass många beståndsdelar så krävs det styrning uppifrån. Det saknar många privatpersoner tid för och därför är det bättre att - genom totalentreprenad - låta ett företag arbeta; ett företag som har en elektriker, en rörmokare, en plattsättare och alla andra yrkesmän som krävs i sitt stall.

Mer info om badrumsrenoveringar: https://www.stockholmsbadrumsrenovering.se.

Stopp i avlopp?

12 Sep 2018

Om du har återkommande stopp i avlopp kanske du behöver kontrollera rören. Behöver du kontrollera dem och ser att inget hjälper när du försöker spola i avloppen finns det lite olika åtgärder som du kan göra. Här presenterar vi några av de lösningar som du kan göra.

Vi avråder från att göra olika smetar med bakpulver och vinäger. Det hör absolut inte hemma i rör överhuvudtaget. Det enda som ska spolas ner är fekalier och toalettpapper. Alla bindor, tamponger, tops och sådant som vi svenskar har blivit bortskämda med att kunna slänga i avloppet går helt enkelt bort. I många andra länder, går det inte att slänga sådana saker. Tyvärr går det att göra det hemma i Sverige, men det är inte bra för miljön. Det man slänger i toastolen och i avloppet åker ju med vattnet ut i våra vattendrag, där det absolut inte hör hemma.

Relining

Har man fått riktiga problem med sina avlopp, och är orolig för sina rör, kan man alltid ringa en rörmokare som kommer och kontrollerar status på dina rör. Då kan de gå ner med en kamera som sänder filmer och bilder till en dator. Då kan du själv se hur det står till med dina rör och om det behövs någon åtgärd. Har de gått sönder? Vad är det som orsakar stoppet? Om du har gamla rör, kan du i stället för att lägga nya rör som är kostsamma, göra en relining. Det innebär att man antingen sprutar in plast och sedan härdar det, då lägger sig plasten som en skyddande hinna runt rören, eller för in nya plaströr i de befintliga rören. Då vet du att de håller i flera år framåt på nytt.

Spola rören med hett vatten

Har man relativt nya rör, kan man spola dem med hett vatten. Det brukar kunna få bort det mesta stoppet. Det som kan åstadkomma stopp i våra avlopp är mycket fett. Det måste man få bort. Bra tips på hur man kan undvika det är att alltid torka av disk med papper i stället för att spola disken med vatten.

Lägga nya rör

Har man gamla rör bör man lägga nya. Det är det mest kostsamma alternativet, men det enda sättet att inte få vatten- och sedan fuktskador på huset. Byter man stammarna i ett hus, ökar det definitivt värdet på huset och dagen som man vill sälja det, blir det lättare att få det till det pris som man önskar.

Se till att alltid ha hälsosamma rör

20 Aug 2018

Bor du i en fastighet som du själv äger? Oberoende om det är ett hus som du äger, eller bor i en bostadsrätt, är du på ett eller annat sätt ansvarig för din bsotad. Skulle det hända något med dina rör, är du ansvarig för att de fungerar som de ska. Bor man till exempel i en hyreslägenhet, kan man alltid skylla på hyresvärden och det är hyresvärden som ska se till att allt fungerar, som har med bostaden att göra. Är det du som äger din egen bostad, då kan man inte lägga ansvaret på någon annan. Då är det bara att se till att de egna rören är i gott skick.

Så blir det om rör går sönder

En omfattande vatten- eller fuktskada är inget roligt att upptäcka. Man måste riva upp allt som har drabbats av vattnet, eller fukten. Allt drabbat material måste torka innan man kan lägga på nytt byggmaterial. Lägger man för tidigt på nytt byggmaterial kan allt det i sin tur drabbas av fukten och det blir ännu värre än vad det var i början. Det bara möglar och leder till ännu värre skador och kostnader för dig som bostadsägare. Då är det bättre att förebygga problemen, genom att göra ordentliga rörinspektioner. Gör du det, kan du reparera rören innan de har sprungit läck. På så sätt håller du rören i gott skick.

Så hittar du rätt rörmokare för rörinspektion

Är du orolig för status på dina rör, stammar och ledningar, kan du ta kontakt med en rörmokare som gör rörinspektioner. Googlar du "rörinspektioner Stockholm", till exempel, eller skriver in den ort där du befinner dig, då får du upp några rörmokare som gör rörinspektioner. Då kan du ta kontakt med dem, och be om offert och referenser. Anlita bara dem som har bra referenser, som är certifierade för att kunna göra riktiga bedömningar av dina rör och som du kan lita på.

Så går en rörinspektion till

De går då in med en liten minikamera inuti dina rör. Minikameran sänder bidler till en dator så att du själv kan se hur rören ser ut inuti. Har du rör som sträcker sig mer än 100 meter från sin bostad, kan man lägga minikameran på en minivagn som kan röra sig mer än 100 meter bort och därifrån fortfarande sända bilder till datorn. På så sätt kan du själv se vad som bör åtgärdas, om det finns risk för sprickor, läckage eller annat som kan ge vatten- eller fuktskador.

← Äldre inlägg

VVS-service

Professionella rörmokare åtar sig alla typer om VVS- men även jour.